להזמנות התקשרו 074-7665640

ביטול עסקה

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

בסמס בטלפון מספר 052-7430632 או באחת מהסניפים שלנו

במשרדנו או בדואר רשום לכתובת המלאכה 10, נתניה ,4250545

בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא”ל shony@shony.co.il

בפקסימליה בפקס מספר 09-7730828

באינטרנט- באמצעות משלוח טופס הודעת הביטול המופיע מטה וזמין גם בלשונית ביטול עסקה בעמוד הראשי באתר.

בהודעת הביטול, אנא ציין/ני שם מלא, מספר הזמנה/חשבונית ומספר טלפון, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר שברצונך לבטל

    לתשומת ליבך, בהיעדר פרטים שיאפשרו לזהות את העסקה ו/או את המוצר/ים מתוך העסקה שהנך מבקש/ת לבטל, יחול עיכוב בביטול עד להבהרת הפרטים באמצעות פרטי הקשר שבידי החברה.